Text Box:

<LOVDATA>

Oxyd HSD kan godkjenne deg til å bli Privatlege kl. A, B eller C med lisens!